EN ES

Blog Mentoring i networking – wspólny człon

Kontakty:

Jak ważne jest zdobywanie i utrzymywanie nowych kontaktów w biznesie? To nie żadna tajemnica, że bardzo ważne, więc od czego zacząć i jak się przygotować?

Przede wszystkim, choć o networkingu mówi się coraz mniej jego użyteczność, nie przestała być mniej ważna. Ci, którzy sprawnie go wykorzystują, sporo zyskują. Przekłada się to na prawdziwe liczby i co za tym idzie spory zarobek. Pokrewną ideą, którą można wykorzystać jako pomoc w zdobywaniu kontaktów i samorozwój jest mentoring.

Szukanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi pozwala na poszerzenie horyzontów i zdobywanie nowej wiedzy.

Wyobraź sobie, że raz w tygodniu wybierasz się na spotkanie branżowe, na którym poznajesz bliżej 2-3 osoby, które później mogą zamienić się na wspólników, klientów, pracodawców – to daje około 150 kontaktów rocznie!

Jak zacząć?

Wybór eventów jest tak duży, że to nie powinien być problem. Trzeba obrać sobie cel i dobrze się przygotować, zrobić research oraz przygotować pytania. Dobrym sposobem na zaistnienie w otoczeniu, na którym nam zależy, jest znalezienie mentora.

Osoba, która jest od nas lepsza, ma więcej kontaktów, ufa nam i potrafi potwierdzić nasze umiejętności, będzie bardzo pomocna we wprowadzeniu nas do nowego otoczenia, w którym nie mamy zbudowanego jeszcze zaufania społecznego.

Czym jest mentoring i jak go wykorzystać?

Mentoring jest to relacja między uczniem a mistrzem. Polega głównie na tym, aby uczeń poprzez regularne rozmowy z mistrzem zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mentoring

Dzięki takiej relacji dużo łatwiej nam odnaleźć się w nowym otoczeniu. Taki mentor może być swego rodzaju inkubatorem, który wprowadzi nas w nowy, obcy świat i na czas adaptacji posłuży pomocą.

Jak wybrać mentora?

Musimy wybrać osobę, z którą szanse na skontaktowanie się będą realne. Kogoś, kto jest dla nas przykładem i jednocześnie jest lepszy od nas, posiada więcej doświadczenia i wiedzy w danym zakresie, na którym nam najbardziej zależy. Ma znajomości i obraca się w otoczeniu, na którym może nam zależeć.

Mentor powinien być:

  • Otwarty,
  • Życzliwy,
  • Dostępny,
  • Lepszy od nas,
  • Posiadający czas i chęci do nauczania i pomocy.

Jeżeli odpowiednio podejdziemy do tematu, taki mentor może wprowadzić nas w dokładnie takie otoczenie, na jakim nam zależy. Jeżeli zbudujemy trwałą więź z mentorem i będzie darzył nas zaufaniem to z chęcią poleci nas jako profesjonalistów w danej dziedzinie.

DNX Design Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klient, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pn „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych” Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej produktów DNX DESIGN Sp. z o.o

Projekt obejmuje:

- udział w imprezach wystawienniczych jako wystawca oraz misjach wyjazdowych na trenie Europy,

- realizacja aktywnej promocji oferty firmy podczas uczestnictwa w targach dzięki zastosowaniu indywidualnych materiałów promocyjnych,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi odbiorcami z nowych rynków docelowych,

- podpisanie kontraktów na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo DNX DESIGN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 003,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 636,80 zł