Jakie elementy zawiera księga znaku?

Jakie elementy zawiera księga znaku i dlaczego jest potrzebna?

Księga znaku jest swego rodzaju instrukcją objaśniającą stosowanie stworzonego znaku. Przygotowana przez twórcę logo dla firmy oraz kolejnych osób, które w przyszłości będą miały styczność z przygotowanym znakiem. Kompletuje ona wszelkie zasady oraz wytyczne, dotyczące jego stosowania. Niektóre z przygotowanych spisów mogą być bardzo obszerne, inne zaś mogą być krótką prezentacją logo z opisem, wszystko zależy od poziomu skomplikowania projektu i potrzeb klienta.

Niezbędne elementy, które zawiera Księga znaku to:

  1. Konstrukcja i opis logo

Geneza powstania logo w formie opisu objaśnia jego konstrukcję oraz znaczenie. Opisuje poszczególne elementy tak, aby odbiorca swobodnie potrafił zrozumieć proces powstawania znaku i jego znaczenie.
Odnosząc się do źródeł inspiracji, pokazuje przebieg kreacji.
Takie wyjaśnienie pokazuje poziom zaangażowania podczas tworzenia logo.

  1. Podstawowe i alternatywne wersje znaku

Logo może występować w kilku wariantach np. w wersji pionowej i poziomej lub na jasnym i ciemnym tle. Dlatego też wszelkie dostępne warianty, jakie zostały przygotowane, powinny zostać zaprezentowane oraz opisane.
Znak może istnieć samodzielnie w wersji typograficznej bez sygnetu lub sygnet może zostać wykorzystywany samodzielnie, to powinno być zakomunikowane właśnie w tej części księgi znaku.

  1. Pole ochronne oraz pole podstawowe

Wyznaczenie pola ochronnego ma na celu zabezpieczenie logo w taki sposób, aby żadne z elementów graficznych nie naruszały jego przestrzeni w użyciu. Zachowanie odpowiedniego pola ochronnego pozwala na odpowiedni odbiór znaku, zapewnia jego czytelność na wszelkich materiałach. Pole minimalne nazywane również podstawowym określa odległość logo od krawędzi dokumentów. Zdarza się, że pole ochronne i podstawowe są tożsame.

  1. Wielkość minimalna

Określenie takiej wielkości jest niezwykle ważne, szczególnie jeśli klient ma w planach produkcję gadżetów reklamowych.
Należy trzymać się określonych wartości dopasowanych zarówno do prezentacji online, jak i tej przygotowanej na potrzeby wydruku, gdyż na małych formatach lub wersji mobilnej strony internetowej logo może okazać się nieczytelne.

  1. Kolorystyka i typografia

Każdy znak ma określone kolory, w jakich może występować, powinno się dobrać odpowiednie kolory zarówno do prezentacji online, jak i druku. Wyznaczenie palety kolorystycznej ułatwi późniejszą pracę przy umieszczaniu logo na różnych nośnikach.
W tej części opisana zostaje również typografia użyta w logo oraz rodzina czcionek dobrana jako uzupełnienie znaku. Warto dodatkowo wskazać, w jaki sposób tworzyć tekst, jak powinien wyglądać nagłówek, czy dozwolone jest użycie kursywy itd. Dzięki takiemu pakietowi informacji klient będzie gotowy na dalsze budowanie wizerunku firmy i jej rozwój.

  1. Stosowanie na różnych tłach

W tej części Brandbooka wskazuje się, w jaki sposób należy prezentować logo na różnych tłach. Określa, w jakich sytuacjach logo może występować w pełnym kolorze, a w jakich należy użyć wersji monochromatycznej lub achromatycznej. Prezentuje się także zasady umieszczania logo na zdjęciach.

  1. Niedopuszczalne modyfikacje

W tym punkcie warto wskazać najpopularniejsze niedozwolone błędy i modyfikacje, jakich należy się wystrzegać, takie zobrazowanie błędów pozwoli uniknąć nieprawidłowego użycia logo. Zwykle zabrania się zmiany położenia elementów, deformacji znaku czy umieszczania go na nieczytelnym tle.

  1. Przykłady zastosowania

Ten element księgi pokazuje, jak pracuje logo w przestrzeni zewnętrznej. Prezentacja znaku na mock-upach pozwala na przedstawienie dobrych praktyk, pozwalających na zachowanie jego integralności. Na tym etapie przedstawia się także właściwe wykorzystanie logo z uwzględnieniem key- visualu, jeżeli został on opracowany.

Dlaczego jest potrzebna?

Mimo tego, że zaprojektowanie księgi znaku zwykle podlega dodatkowej opłacie, warto zainwestować w tego rodzaju instrukcję. W wielu sytuacjach okazuje się ona być niezbędna do późniejszego zastosowania i rozwijania wizerunku firmy czy produktu. Odpowiednio skomponowana księga znaku chroni go przed ewentualną degradacją oraz pozwala zachować jego integralność na wszystkich projektowanych materiałach, zarówno do druku, jak i użytkowania w przestrzeni cyfrowej.