Branding

Nasze kompleksowe podejście do wizerunku marki i jej funkcjonowania w otoczeniu umożliwia nam tworzenie przemyślanych propozycji *logo firm. Jesteśmy świadomi, że nowy *system identyfikacji wizualnej bez wytycznych jego funkcjonowania może nie spełnić oczekiwań, dlatego uzupełniamy go o dobraną typografię, wybraną kolorystykę, zasady prezentacji oraz szczegółowe objaśnienie jego budowy i znaczenia

To wszystko składa się na projekt księgi znaku zawierający w sobie *key-visual opracowany dla marki.

Oferujemy też *re-branding – proces, polegający na zmianie strategii marki lub sposobu, w jaki marka jest prezentowana na rynku, mający na celu zwiększenie jej atrakcyjności i wartości dla klientów i społeczności biznesowej.