EN ES

Coop Trading A/S Tu liczy się zaufanie

Wyzwanie

Coop Trading to firma zajmująca się zaopatrzeniem dla największych spółdzielczych firm detalicznych w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Jej główną działalnością jest pozyskiwanie żywności i codziennych produktów nieżywnościowych, pozyskiwanie i dostarczanie markowych produktów po konkurencyjnych cenach oraz opracowywanie i utrzymywanie różnorodnego asortymentu konkurencyjnych produktów marek własnych.

Innymi słowy, są to dziesiątki tysięcy produktów, które potrzebują nowych opakowań, odświeżenia tych istniejących lub bieżących zmian związanych z legalizacją, certyfikacją lub zmianą składu produktu.

W tej współpracy nie ma miejsca na pomyłkę, która mogłaby spowodować wycofanie z rynku całej partii produktu ze względu na błąd na opakowaniu.

W tej współpracy jest potrzebna ogromna doza zaufania, profesjonalizmu i odpowiedzialności, słowem, idealnie dograne partnerstwo.

Naszą rolą jest bycie integralną częścią zespołu klienta ulokowanego w Danii, mimo dzielącej nas odległości.

Rozwiązanie

Aby zapewnić klientowi 100% pewność odnośnie jakości i poprawności przygotowywanych w naszym studio projektów, opracowaliśmy autorski proces prowadzenia każdego projektu, począwszy od briefu po finalne sprawdzenie pliku przed wysłaniem do drukarni.

Wdrożyliśmy narzędzia do zarządzania projektami (Jira) oraz do elektronicznego proof readingu (Webproof).

Dopasowaliśmy nasz sposób pracy do standardów i metodologii pracy klienta, tak aby oba zespoły, jego i nasz niemal oddychały w tym samym rytmie i mogły pełnić te same funkcje.

Zespół dedykowany do obsługi tego klienta składa się z grafików przeszkolonych z zakresu znajomości każdego posiadanego przez klienta brandu (tzw. Brand keepers) oraz z project managerów koordynujących przebieg całego procesu.

W celu zapewnienia spójności z normami i certyfikacją krajów unijnych i spoza unii europejskiej również na bieżąco śledzimy i stosujemy wprowadzane wytyczne.

Do naszych zadań należy:

  • Projektowanie opakowań dla nowych produktów wprowadzanych na rynek.
  • Projektowanie opakowań zgodnych z istniejącą już linią produktową dla produktów będących jej rozszerzeniem.
  • Implementacja wiodącego konceptu graficznego opracowanego przez klienta na poszczególne produkty.
  • Modyfikacja istniejących opakowań ze względu na zmianę dostawcy: zmiana wykrojnika, wymiana tekstów.
  • Przygotowanie założeń i koordynacja sesji zdjęciowych na  potrzebę wykorzystania w projektach opakowań.
  • Kontrola jakości zarówno pod kątem designu jak i merytoryki (Quality assurance).

Podsumowanie

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu potrzeb klienta i znalezieniu na nie adekwatnej odpowiedzi dzień po dniu zbudowaliśmy trwałe zaufanie, które zaowocowało niemal 4-letnią, nieprzerwaną współpracą. Pomiędzy członkami naszych zespołów narodziła się sympatia i wzajemny szacunek, pomimo różnic społecznych i kulturowych.

Klient doceniając naszą pracę każdego roku zwiększa wolumen zlecanych nam prac. W chwili obecnej przez nasze studio przewijają się setki plików każdego miesiąca.

Współpraca z klientem ma charakter partnerski, wspólnie rozwiązujemy problemy i stawiamy czoła wyzwaniom. Wspólnie organizujemy sesje treningowe podczas których poznajemy oczekiwania klienta dotyczące rozwoju, zmian, wdrażania nowości. Razem się rozwijamy i razem budujemy najwyższą jakość, którą doceniają konsumenci Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

DNX Design Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klient, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pn „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych” Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej produktów DNX DESIGN Sp. z o.o

Projekt obejmuje:

- udział w imprezach wystawienniczych jako wystawca oraz misjach wyjazdowych na trenie Europy,

- realizacja aktywnej promocji oferty firmy podczas uczestnictwa w targach dzięki zastosowaniu indywidualnych materiałów promocyjnych,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi odbiorcami z nowych rynków docelowych,

- podpisanie kontraktów na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo DNX DESIGN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 003,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 636,80 zł