EN ES

Pantone vs Pantone

Postrzeganie koloru jest uzależnione od kilku rzeczy. Inaczej prezentuje się kolor drukowany, inaczej wyświetlany na różnego rodzaju nośnikach - nawet jeżeli ma on takie same parametry bazowe. Tak na przykład kolor w druku będzie się różnił w zależności od podłoża, na jakim zostanie osadzony.

Inaczej będzie wyglądał kolor zielony czy żółty na papierze kredowym, a inaczej na papierze niepowlekanym lub mieszanym. Tak samo, różnice pojawią się na wyświetlaczu monitora, tabletu czy telefonu.

Kolejną sprawą determinującą postrzeganie i oddawanie barw są profile kolorystyczne - opisy technologiczne dla wyświetlania barwy.
Inaczej będziemy mieli reprezentowany kolor przez profil FOGRA, a inaczej przez SWOP, czy Euroscale.

Następnie docieramy do możliwości sprzętowych wyświetlaczy - czyli pokrycie w gamucie kolorystycznym możliwości wyświetlania barw. Jeszcze inną kwestią odbioru barwy jest oświetlenie otaczające i padające na odbierany obraz.

Jak widać, jest całkiem sporo rzeczy, które mają wpływ na to jak widzimy barwę i jak możemy nią zarządzać. Już od wielu lat powstają procesy pozwalające na standaryzację i kontrolę nad kolorem. Jednym z nich jest Pantone. Kolory dodatkowe, które mają swoje określone wartości i właściwości w odbiorze. Na przykład kolory typu neon, czy metaliczne - to jeden z kilku segmentów kolorystyki Pantone. System ten został opracowany i jest rozwijany w kilku kierunkach.

Kolory dla podłoża powlekanego, dla podłoża matowego
- to jest podstawowy podział, na jaki możemy podzielić wzorniki Pantone. Innym podejściem jest opis konkretnego koloru z podziałem na kategorię, czyli kolory typu Solid, metaliczne, czy neony. Dodatkowo występują również kolory z palet rozszerzonych.

Percepcja Pantone na monitorze

Jak to możliwe, że kolor widziany na monitorze jest różny, mimo że mamy zaznaczoną konkretną próbkę - na przykład Pantone 287 C - a jednak widzimy ją inaczej?

Jest tak dlatego, że czasem możemy mieć kolor opisany - próbkę w różnych systemach kolorystycznych CMYK, RGB lub Lab. Na przykładzie widać, jak różnią się te próbki, mimo że jest to ten sam kolor. Lewa jest to próbka PMS 287 C w systemie Lab, a ta z prawej jest w reprezentacji CMYK. Różnica jest widoczna dlatego, że CMYK ma mniejsze pokrycie w przestrzeni barw niż inne systemy RGB, czy Lab. Tutaj sposób mieszania barwy i wyświetlania będzie zniekształcony, w przypadku oddania przybliżonej wartości koloru z palety PMS.

Dlatego lepszą metodą jest korzystanie z opisu koloru przez system Lab
- z księgi kolorystycznej. Ma on znacznie szersze i lepiej oddające możliwości opisu koloru na nośniku elektronicznym.

Wyżej widać jak poszczególne kolory są różnie interpretowane przez opis koloru CMYK i Lab. Tu trzeba też zaznaczyć, że będą one bardziej widoczne na monitorze o dobrej skali pokrycia kolorystycznego sRGB, oraz posiadającego deltaE < 2 - czyli dobrze skorygowanego przez kalibrator. Może być taka sytuacja, że ktoś czytający ten artykuł nie zobaczy różnic oglądając to na monitorze o pokryciu kolorystycznym sRGB na poziomie 80%.

Percepcja Pantone na papierze

Środki odbioru koloru na monitorze to jedna sprawa. Natomiast inną ważną kwestią jest to, na jakim podłożu kolor jest kładziony. Odcień bieli i jakość papieru są bardzo ważne.
Kiedy weźmiemy wzornik kupiony 5 lat wcześniej i nowy zobaczymy również różnice między konkretnym kolorem. Papier i farba nałożona ulega degradacji i z czasem występują zmiany kolorystyczne. Dlatego ważne jest, aby co jakiś czas wymienić wzorniki na nowe.

Percepcja Pantone na wzorniku w odniesieniu do oświetlenia

Trzecią zmienną, która determinuje postrzeganie koloru, jest oświetlenie występujące w otoczeniu. Im światło otaczające bardziej się różni od punktu odniesienia światła, tym bardziej postrzegany kolor jest inny.
Z pomocą przychodzi Light indicator na wzorniku.

DNX Design Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klient, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pn „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych” Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej produktów DNX DESIGN Sp. z o.o

Projekt obejmuje:

- udział w imprezach wystawienniczych jako wystawca oraz misjach wyjazdowych na trenie Europy,

- realizacja aktywnej promocji oferty firmy podczas uczestnictwa w targach dzięki zastosowaniu indywidualnych materiałów promocyjnych,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi odbiorcami z nowych rynków docelowych,

- podpisanie kontraktów na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo DNX DESIGN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 003,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 636,80 zł