EN ES

Blog Outsourcing jako szansa dla małych i dużych firm

Outsourcing w biznesie reklamowym:

Outsourcing - to pojęcie, które na dobre zadomowiło się na naszym rynku. Sama nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza outside-resource-using, czyli wykorzystywanie zasobów zewnętrznej firmy do wykonywania zadań tradycyjnie przypisanej macierzystej organizacji.

Zazwyczaj wiąże się to z wynajęciem wysoko wyspecjalizowanej firmy do przejęcia części zadań. Najprościej można ująć to w słowach „nie musimy mieć browaru, żeby napić się piwa”. Na polskim rynku przedsiębiorstwa decydują się na outsourcowanie działań w zakresie usług kadrowo-księgowych, szkoleniowych, IT, zaopatrzenia, najmu lokalu czy usługi kancelarii prawnej. W tym obszarze scedowanie pracy na eksperta wydaje się oczywiste.

Mała czy średnia firma nie potrzebuje własnej księgowej, specjalisty ds. kadr i płac, żeby rozliczyć kilka osób. Zamiast tego korzysta z wysoko specjalistycznej wiedzy w niewielkim obszarze swojej działalności.

Jak pokazuje praktyka, ten model sprawdza się również w bardzo dużych podmiotach. Zamiast zatrudniać rzeszę specjalistów, firma otrzymuje jedną fakturę na koniec miesiąca i może skupić się na najważniejszych strategicznych zadaniach. Dziś na rynku funkcjonują duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, które zatrudniają menadżerów, a większość procesów takich jak IT, Logistyka, magazynowanie, czy sprzedaż zlecane są do zewnętrznych podmiotów.

Dzięki temu nie jest wymagane posiadanie własnego lokalu, magazynu, ciężarówek, biura, systemu IT, komputerów, księgowości, czy handlowców. W ten sposób zmniejsza się skala działalności do najbardziej niezbędnych zadań.

Od strony teoretycznej wyróżnia się dwa rodzaje outsourcingu, odnoszące się do miejsca oddelegowania zadań.

W związku z tym wyróżnia się outsourcing zewnętrzny, czyli przydzielenie obowiązków zewnętrznemu podmiotowi. Z kolei outsourcing kapitałowy polega na założeniu tak zwanej spółki-córki, która przejmuje określony umową obszar działalności przedsiębiorstwa.

Jakie są zatem wady i zalety takiego modelu?

Zalety:

  • Redukcja kosztów.
  • Brak potrzeby utrzymywania i rozbudowy bazy technicznej i inwestycji w rozwój fachowej wiedzy kadry.
  • Odciążenie firmy ze zbędnych zadań. Dzięki temu niektóre z nich mogą zostać przekazane do profesjonalnych podmiotów, bez konieczności rozszerzania kadry pracowniczej.

Wady:

  • Potrzeba udostępnienia firmie zewnętrznej bazy danych, listy klientów czy kontrahentów, co wiąże się z ryzykiem prawnym i organizacyjnym.
  • Research przed zdecydowaniem się na konkretnego specjalistę. Należy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oferuje on najwyższą jakość usług i jakie są opinie poprzednich partnerów.
  • Warto także przygotować umowę w sposób staranny, bo to w dużym stopniu zadecyduje czy usługa zostanie wykonana poprawnie.

Jak temat outsourcingu wygląda w branży reklamowej?

Jeśli firma chce odświeżyć opakowania swoich produktów, stworzyć nową stronę internetową, czy zaplanować kampanię. Najważniejszą kompetencją, jakiej potrzebuje, jest kreatywność!

Warto przedyskutować swoją wizję zmiany z zespołem zewnętrznych ekspertów. Odpowiedni wybór partnera pozwala liczyć na wieloletnią wiedzę i doświadczenie, zasoby sprzętowe, lub specjalistyczne narzędzia informatyczne.

Profesjonalny i odpowiedzialny partner krok po kroku przeprowadzi cały proces. Jeśli w firmie zatrudnia się jednego lub dwóch grafików można liczyć na wiedzę i doświadczenie tych dwóch osób, które pewnie od lat zajmują się tym samym tematem.

Decydując się na outsourcing, firma otrzymuje dostęp do wiedzy i doświadczania kilkudziesięciu grafików, wspieranych wiedzą strategów, menadżerów, analityków. Łatwo policzyć, że koszt zatrudnienia takiego zespołu „na etacie” byłby oszałamiający.

W modelu dobrze skrojonego outsourcingu jest dostępny niemalże dla każdego. Warto więc pomyśleć o takim wsparciu szczególnie w kluczowych dla firmy momentach.

Ostatnie miesiące uwiarygodniły model korzystania z zewnętrznych zasobów. Wiele firm przekonało się, że nie trzeba mieć pracownika po ścisłą kontrolą, aby prawidłowo wywiązywał się ze swoich zadań.

Dlaczego więc nie korzystać z doświadczeń firmy zewnętrznej? To rozwiązanie może być tańsze, bardziej elastyczne, może przynieść lepsze efekty. Dzięki temu firma otrzymuje dostęp do specjalistów z innego miasta, a nawet z innego kraju!

Doskonałym przykładem takiej współpracy jest współpraca naszej agencji DNX DESIGN z największą skandynawską siecią handlową COOP Trading. Od ponad 5 lat w Polsce, w Łodzi powstaje co miesiąc kilkaset projektów opakowań dla marek własnych. Nauczyliśmy się pracować jako jeden zespół, dzieląc wspólnie z Duńskimi kolegami wszystkie wyzwania i sukcesy. Zaufanie, które zbudowaliśmy przez te wszystkie lata i ciągle rozwijająca się współpraca potwierdza, że outsourcing ma sens.

DNX Design Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klient, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pn „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych” Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej produktów DNX DESIGN Sp. z o.o

Projekt obejmuje:

- udział w imprezach wystawienniczych jako wystawca oraz misjach wyjazdowych na trenie Europy,

- realizacja aktywnej promocji oferty firmy podczas uczestnictwa w targach dzięki zastosowaniu indywidualnych materiałów promocyjnych,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi odbiorcami z nowych rynków docelowych,

- podpisanie kontraktów na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo DNX DESIGN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 003,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 636,80 zł