EN ES

Blog Czym jest i do czego służy CRI?

Oświetlenie jest jedną z najistotniejszych spraw w naszym życiu. Jest praktycznie odpowiedzialne za wszystko, co możemy zobaczyć. Bez światła właściwie nie byłoby niczego. Ale jak to jest, że czasem widzimy kolory inaczej? Jak to jest, że kiedy wchodzimy do jednego czy drugiego sklepu mamy wrażenie, że jest, potocznie mówiąc przytulniej, lub produkty lepiej wyglądają? To jak postrzegamy wszystko, jest uzależnione od światła.

Najpierw musimy sobie uświadomić, czym jest światło i czemu jest tak istotne. Otóż jest to pewien fragment fali elektromagnetycznej, który jest widzialny dla naszego oka.

Na powyższym przykładzie widać spektrum światła, jego zakres i różne długości fali, w jakiej jest widoczne. W zależności od długości fali ma inną barwę. Takie światło generowane przez słońce ma CRI = 100%, czyli możemy powiedzieć, że oddaje barwy w pełni swoich możliwości.

Tak można opisać światło „analogowe”.

Fala elektromagnetyczna o zakresie widzialnym dla ludzkiego oka uderza w obiekt, który to odbija tę falę i tak powstaje możliwość zobaczenia czegoś w przestrzeni. Różne obiekty posiadają różne właściwości, które pochłaniają lub odbijają światło. Gdy wejdziemy do zamkniętego pokoju, gdzie nie ma żadnego źródła światła, to nic nie zobaczymy, mimo że znajdują się w nim obiekty fizycznie.

To oświetlenie decyduje o tym (oraz sposób, w jaki nasze oko interpretuje falę elektromagnetyczną), jak postrzegamy wszystko wokół nas. Gdy w spektrum światła zabrakłoby niebieskiego koloru lub fala byłaby widoczna od zakresu 500nm do 700nm to wszystko miałoby inne barwy. Coś tak jak byśmy założyli okulary z mocnym filtrem światła niebieskiego. Wszystkie kolory zmieniłyby barwy na cieplejsze.

Tak wygląda w skrócie zasada widzenia i tego jak światło „działa”.

No właśnie - wspomniałem wcześniej, że słońce jest takim źródłem światła. Zgadza się, jest dla nas na ziemi najpotężniejszym źródłem światła. Ale człowiek z biegiem czasu nauczył się sam wytwarzać źródła światła - zaczynając od wynalezienia ognia, przez żarówkę do światła LED. Nasz telefon komórkowy też ma ekran, który świeci i daje światło.

Tu jest już pewna różnica, ponieważ, kiedy zapalamy ognisko czy żarówkę - emitują one naturalne światło. Natomiast sprzęt elektroniczny działa na nieco innej zasadzie.

W elektronice ogólnie mówiąc, światło jest tworzone w nieco odmienny sposób. Działa tu zasada nakładania się światła o ściśle określonych długościach fal.

Na ilustracji widać jak trzy kolory światła nakładają się na siebie, tworząc w końcu jasny biały punkt. To jest metoda addytywna tworzenia barw - jaka ma zastosowanie w elektronice przy emisji światła.

Na takiej zasadzie działają diody LED powszechnie używane w elektronice. Mają one 3 diody blisko siebie, które mieszają ze sobą emitowane światło, dając różne barwy, a w końcu białe światło. Kolor diody zależy od rodzaju półprzewodnika, z jakiej jest zbudowana dioda LED. Każdy rodzaj półprzewodnika wymusza inny rodzaj energii oddawanej przez elektron, a to powoduje emisję światła o różnych długościach fali.

Oczywiście istnieją inne diody LED - króre emitują światło nadfioletowe i przez nakładanie odpowiednich filtrów uzyskać można jasną barwę białą, bądź na przykład diody LED niebieskie z żółtym luminoforem - które też dają barwę białą.

Ale co to jest to CRI?

Otóż jest to WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW (CRI - Color Rendering Index), miara tego, jak kolory wyglądają w źródle światła w porównaniu ze światłem słonecznym. Indeks jest mierzony w zakresie od 0 do 100, z doskonałym - 100 wskazującym, że kolory pod źródłem światła wyglądają tak samo, jak w naturalnym świetle słonecznym.

Czyli jeżeli mamy 3 zakresy fal - niebieska, zielona i czerwona, które się mieszają odpowiednio, to jakość tego mieszania i oddziaływania na obiekt jest mierzony i ujęty w parametrze CRI. Zdefiniowane zostały pewnego rodzaju referencje i próbki, do jakich się odnosi podczas pomiarów i stanowią one wyznacznik takiego parametru jakości.

Jakość oddawania barw, ich intensywność, nasycenie i precyzja kolorystyczna ma wpływ na to jak postrzegamy obiekty. Źródła światła stosowane obecnie to głównie LED ze względu na ekologię i opłacalność oraz wydajność energetyczną. Światło o wysokim CRI daje lepszą percepcję otoczenia i obiektów, na jakie oddziaływuje.

DNX Design Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klient, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pn „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych” Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej produktów DNX DESIGN Sp. z o.o

Projekt obejmuje:

- udział w imprezach wystawienniczych jako wystawca oraz misjach wyjazdowych na trenie Europy,

- realizacja aktywnej promocji oferty firmy podczas uczestnictwa w targach dzięki zastosowaniu indywidualnych materiałów promocyjnych,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi odbiorcami z nowych rynków docelowych,

- podpisanie kontraktów na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo DNX DESIGN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 003,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 636,80 zł