EN ES

Blog Brief - dobry brief, dobry projekt

Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza.
– Steve Jobs

Zarówno w życiu, jak i w branży reklamowej najważniejszą rzeczą jest jasne określenie celu, do którego zmierzamy. Aby zrobić to dobrze i mieć pewność, że oczekiwania Klienta wobec Wykonawcy zostaną w pełni zrealizowane, potrzebny jest Brief.

Czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Brief to dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zlecenia. Nie ma znaczenia, jak duży jest projekt. Począwszy od prostego projektu logo po stworzenie całej kampanii reklamowej – zawsze najważniejszym elementem procesu projektowania jest Brief. To od niego wszystko się zaczyna. Za jego pomocą Klient porozumiewa się z Agencją.

To właśnie od Briefu zależy to, jak wyglądać będzie współpraca oraz jakie efekty zostaną uzyskane. Podobnie jak umowa zabezpiecza obie strony projektu. Brief dla Agencji jest niezbędny, aby mogła celnie określić założenia oraz skutecznie spełnić oczekiwania klienta. Dla Zleceniodawcy natomiast jest znakomitym sposobem na dokładniejsze przeanalizowanie potrzeb, mocnych i słabych stron marki oraz oczekiwań co do tego, jak ma wyglądać efekt końcowy. Dodatkowo stanowi wspaniałe narzędzie do kontrolowania przebiegu współpracy.

Najważniejsze elementy profesjonalnego Briefu.

  • Wprowadzenie

Powinno zawierać podstawowe informacje takie jak nazwa firmy, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy). Dobrze jest też zamieścić link do strony www oraz mediów społecznościowych.

  • Istota projektu

Czyli cel i powód jego powstania – jakiego produktu klient oczekuje od Agencji z uzasadnieniem, dlaczego uważa go za potrzebny.

  • Opis grupy docelowej

Czyli informacje do kogo skierowane będą działania – im więcej informacji tym lepiej. Liczą się między innymi: cechy demograficzne, jaka jest wiedza o produkcie, czym się kieruje konsument przy wyborze danego produktu, jak wygląda użytkowanie produktu itd.

  • Konkurencja oraz dotychczasowe pozycjonowanie

Informacje potrzebne Agencji do analizy sytuacji na rynku oraz dopasowanie produktu tak, aby zwiększyć jego konkurencyjność oraz rozpoznawalność na rynku. Im więcej dostarczy się informacji na temat konkurencji, tym lepsze spojrzenie Agencji na potrzeby rynku. Takie informacje są również niezbędne do określenia dotychczasowych niedociągnięć w kampaniach reklamowych oraz trafniejsze przygotowanie strategii marketingowej.

  • Budżet

Nie jest konieczne podawanie dokładnej sumy, ale bardzo istotne jest, aby klient podał szacowane widełki kwoty, jaką jest w stanie przeznaczyć na działania marketingowe. Pozwoli to Agencji realnie dobrać narzędzia, które pomogą spełnić oczekiwania Klienta.

  • Deadline

Termin ostatecznego dostarczenia projektu przez Agencję jest niezbędnym elementem umożliwiającym przygotowanie harmonogramu prac.

  • Uwagi

Bardzo ważne jest, aby klient zawarł w odpowiednim miejscu wszystkie dodatkowe przemyślenia dotyczące produktu, kampanii, swojej wizji, a nawet współpracy z Agencją.

  • Załączniki

Do Briefu należy załączyć wszystkie dotychczasowe materiały, które będą miały wpływ na proces projektowania, takie jak np. księga znaku czy prezentacje firmowe.

Drobne rady jak dobrze pisać Briefy.

Pisz krótko i precyzyjnie
Wszystkie informacje należy pisać krótko oraz w przystępny i zrozumiały sposób. Warto unikać  uogólnień, ozdobników oraz pustych zdań. Brief nie ma być ładny, ma być precyzyjny!

Skorzystaj z szablonu Agencji lub stwórz własny
Taki szablon pomaga uporządkować myśli oraz zapobiega pominięciu ważnych kwestii.

Przeczytaj zanim wyślesz
Należy zawsze przeczytać cały Brief przed wysłaniem, umożliwia to sprawdzenie, czy na pewno wszystko, co najważniejsze zostało w nim zawarte, czy jest spójne oraz czy przekaz jest jasny i czytelny, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Dobry brief to dobry projekt.

To od Briefu zależy czy projektant dobrze zrozumie potrzeby klienta. Bez niego cały proces projektowania może przypominać strzelanie ślepakami. Nietrafianie w oczekiwania często skutkuje irytacją i konfliktami. Dobry Brief pozwoli tego uniknąć i sprawi, że współpraca będzie przyjemna i niezwykle efektywna.

Pisanie Briefu to nie jest przykry obowiązek, to swego rodzaju polisa na to, że klient otrzyma to, czego potrzebuje. Zarówno Agencja, jak i Klient powinni podchodzić do tej części projektowania z otwartymi głowami. Wszak obu stronom zależy na tym, aby jak najlepiej spełnić swoje oczekiwania.

DNX Design Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klient, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pn „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki ekspansji nowych rynków zagranicznych” Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej produktów DNX DESIGN Sp. z o.o

Projekt obejmuje:

- udział w imprezach wystawienniczych jako wystawca oraz misjach wyjazdowych na trenie Europy,

- realizacja aktywnej promocji oferty firmy podczas uczestnictwa w targach dzięki zastosowaniu indywidualnych materiałów promocyjnych,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi odbiorcami z nowych rynków docelowych,

- podpisanie kontraktów na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo DNX DESIGN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 003,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 636,80 zł